Colinele Iasilor

Biserica ,,Sf. Ier. Nicolae’’

Biserica ,,Sf. Ier. Nicolae’’

Sat Bâcu Vezi pe hartă

Biserica satului, cu hramul ,,Sf. Ier. Nicolae’’, a fost construită în anul 1789, din cărămidă şi piatră, de logofătul de Vistierie Enache Buzilă, pe locul unei vechi bisericuțe de lemn în care slujea un călugăr grec trimis de la Mănăstirea Hadâmbu. Din punct de vedere arhitectural, sf. lăcaș face tranziția între formele de tradiţie moldovenească  și trăsăturile specific clasicismului, deşi împărţirea interioară şi volumetria sunt tratate conform cu tradiţiile arhitecturale tradiţionale, având un plan dreptunghiular cu pridvor, alipit bisericii mult mai târziu (la 1923 de boierul D.Dănulescu), pronaos, naos și absida altarului. Pronaosul este înălţat cu un turn-clopotniţă ce are o încăpere destinată clopotelor. Catapeteasma a fost împodobită și pictată în timpul lui Iordache Gane, ginerele fratelui ctitorului,care a mai donat: veşminte, o cruce înaltă de 20 cm. și un potir ca urmare a decesului unui copil al său în vîrstă de 3 ani. Pictura tâmplei

a fost executată de pictorul grec Mihail Vasiliis în anul 1824 (amănunt descoperit în urma restaurării din 2005) sub influența stilului realist apusean, asemănător lui N.Grigorescu.

 

 

 

To top