Colinele Iasilor

Biserica „Sf. Nicolae”

Biserica „Sf. Nicolae”

Sat Picioru Lupului

Din însemnările pe marginea cărților de cult deducem că în anul 1782 în sat era o biserică construită din vălătuci și acoperită cu stuf. Această biserică a ținut până în anul 1885, iar în anul 1926 a început construcția actualei biserici sub conducerea călugărului Casian. Biserica a fost terminată în anul 1932 sub păstorirea preotului Vasile Teleman.

Preoți cunoscuți care au păstorit parohia: 1782 – Iconom Toader; 1856 – Mihai Mânăscurtă; pr. Costache; pr. Nicolae; pr. Georgescu T.; pr. Ion Hanganu; Ieromonah Casian Robu; pr. V. Teleman; pr. Mihailovici; 1938-1967 pr. Gh. Haivas; 1967-2003 pr. Mihai Săcrieru, iar din 2003 până în prezent pr. Burduja Dorel.

 

 

 

To top