Colinele Iasilor

Biserica „Sfântul Gheorghe”

Biserica „Sfântul Gheorghe”

Comuna Drăgușeni Vezi pe hartă

Biserica parohială din satul Drăgușeni este ctitorită de familia Rășcanu și este construită din cărămidă, în formă de corabie, cu un turn în care se află clopotele. Anul exact al construirii ei nu este cunoscut. Există două date inscripționate în două locuri diferite din biserică: 28 martie 1815, anul 1883 și o mărturie consemnată a unui bătrân care spunea că August T. Rășcanu (ctitor înmormântat în naosul bisericii) ar fi cumpărat, în jurul anilor 1880, pământul cu tot cu biserică. Știm sigur, însă, că edificiul actual a fost ridicat cu ajutorul lui August Rășcanu la stăruința preotului Teodor Cibotaru și a epitropilor Vasile Gâdilaș și Grigorie Apostu.

Catapeteasma bisericii din Drăgușeni este de o mare valoare fiind pictată în stil neobizantin de către pictorul grec Mihailis Vasilis. În altar avem o altă catapeteasmă, cu icoane praznicale și cu sfinți importanți din calendarul bisericesc, de o valoare și o frumusețe inestimabilă. În patrimoniul bisericii se mai află un Sfânt Potir filigramat din anul 1847, un clopot cu o inscripție slavonă indescifrabilă și un număr mare de cărți de ritual din secolul al XIX-lea.

De-a lungul anilor au avut loc o serie de lucrări de reparare și reconsolidare: între anii 1914 și 1916 sub păstorirea părintelui Teodor Ciubotaru, în anul 1955 cu grija părintelui Iancu Ciubotaru (fiul celui din urmă), în anul 1970 la stăruința părintelui Zenobie Smochină (s-au reconsolidat zidurile), în anul 1997 în timpul părintelui Constantin Straton și în anul 2008 sub păstorirea părintelui Teodor Bărbieru, cu grija căruia s-a înlocuit acoperișul.

 

 

 

To top