Ștefan cel Mare

Casa Racoviță

Casa Racoviță

Comuna Dobrovăț Vezi pe hartă

În curtea mănăstirii se găsește și casa familiei Racoviță, ridicată în 1663. Aceasta este o clădire mare de piatră, cu etaj. După secularizarea din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, lăcașul de cult dobândise statutul de biserică de mir, iar casa Racoviță avusese diferite destinații, penitenciar, orfelinat de fete, apoi școală de agricultură. Curtea școlii era mică, fiind separată printr-un zid de piatră de curtea mai mare a bisericii, care era și ea împrejmuită cu zid. La Dobrovăț a funcționat în anii 1916-1918 un lagăr pentru ofițerii Centrali ajunși în mâinile românilor. În februarie 1918, erau în lagăr 201 ofițeri și 64 soldați prizonieri austro-ungari, germani și turci.[1]

[1] Dorin Dobrincu – Prizonierii de război Centrali și internații civili în România, 1916-1918 (IV)

https://moldova.europalibera.org/a/blog-dorin-dobrincu-centenar/30254131.html

To top