Ștefan cel Mare

Pădurea Icușeni

Pădurea Icușeni

Golăiești

 

Pădurea Icușeni este o arie naturală protejată de tipul SCI, situată pe teritoriul administrativ al comunei Golaiesti, având o suprafață de 11 hectare. Aceasta a fost declarată arie naturală protejată în anul 2000 iar apoi sit Natura 2000 în anul 2007, având codul ROSCI0160. Această pădure reprezintă o zonă de habitat  cu vegetație de silvostepă eurosiberiană, cu rol de protecție pentru specii seculare de arbori precum stejarul și gorunul.  aflată în imediata vecinătate a satelor Golăiești și Cilibiu, pădurea, amplasată pe prima terasă a râului Jijia veghează asupra întregii văi a Jijiei și creează un microclimat răcoros în timpul verilor caniculare.

To top