Ștefan cel Mare

Râul Prut

Râul Prut

Golăiești

 

Aria naturală protejată de tip SCI (sit de importanță comunitară) , Râul Prut are o suprafață de 11861 de ha protejate, acesta întinzându-se pe teritoriul județelor Iași și Vaslui. Această arie protejată a fost înființată în anul 2007, fiind parte integrantă a rețelei natura 2000 cu codul ROSCI0213. Aria protejată este amplasată în cadrul albiei minore și a albiei majore a râului Prut. Prezența a numeroase habitate prezente în sit ( păduri ripariene mixte, lacuri distrofice și eutrofe sau pajiști naturale de altitudini joase) a permis dezvoltarea unei bogate diversității. Remarcabil pentru acest areal este ihtiofauna, aceasta fiind considerată foarte bogată.

Aflându-se la granița cu Republica Moldova – acest areal este privat de dezvoltarea activității turistice potențiale. Necesitatea avizelor de la poliția de frontieră fac ca accesul în scop recreațional să fie foarte dificil. De menționat că de-a lungul timpului au existat temerari care au parcurs cu kayak-ul porțiunea de râu de la intrarea în România până la vărsarea în Dunăre.

Totuși, râul Jijia, care curge paralel cu râul Prut, oferă această posibilitate, de a fi parcurs cu barca sau Kayak-ul, activitate din ce în ce mai atractivă pentru iubitorii de sporturi nautice.

De menționat că prezența redusă a activității umane în cadrul arealului duce la dezvoltarea habitatelor și a biodiversității, lucru ce aduce plus valoare întregului teritoriu.

În cadrul GAL-ului Ștefan cel Mare, această arie protejată se suprapune peste teritoriul administrativ al comunelor (Golăiești, Ungheni, Țuțora, Prisăcani). De asemenea, în cadrul acestui sit este identificată o rezervație științifică, respectiv Cotul Bran.

Cotul Bran pe Râul Prut

Este o arie naturală protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip acvatic) situată pe teritoriul comunei Golăiești, declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 2000. Reprezintă o zonă de pe cursul râului Prut, cu scop de protejare a mai multor specii de pești, în vederea reproducerii și a dezvoltării puietului.

To top