Ștefan cel Mare

Ruinele bisericii

Ruinele bisericii

Satul Cujbă Vezi pe hartă

Dregatorul Ionașcu Cujba a ctitorit în 1609 în Poiana, în Codrii Iașilor, (astăzi în satul Poiana cu Cetate, comuna Grajduri din jud. Iasi) o biserică de piatră care a dăinuit până astăzi (ruine). Urmașii săi au continuat să dețină moșia, și peste 200 de ani, în 1830, în satul Cujbă, vornicul de poartă Gavril Cujbă construiește din cărămidă biserica cu hramul „Sf.Nicolae”, care rămâne funcțională și spre sfârșitul secolului al XIX-lea. De altfel sunt arătate și numele slujitorilor bisericii la anul 1845: preotul Matei Petru, cu dascălii Ștefan Chira și un Costache „sân (fiul lui) preotul Mihaiu”.[1]

[1] Ion N. Oprea – ”VASLUI – ITINERARII – Locuri – oameni – fapte  (De la legende şi publicistică la istoria locurilor) – Volumul II”, Editura PIM Iaşi, 2010

To top