Despre Proiect

PROIECTUL TURISTIC ”QR4LL”

QR4ALL –  nu este un simplu proiect, este un concept care încearcă să creeze legături între acțiuni de dezvoltare rurală, diferiți actori & influenceri în vederea promovării turismului „la țară”.

 • 20 de tineri inimoși și voluntari – care au pus pe roate cele cel mai ambițios proiect de cooperare LEADER ;
 • 9 GAL-uri – GRUPURI DE ACȚIUNE LOCALĂ din județul Iași;
 • 80 de unități administrativ teritoriale din județul Iași, dar și limitrofe județului Iași – Vaslui, Neamț, Botoșani (& 80 de lideri inimoși);
 • 3 echipe interdisciplinare de documentare a resurselor cu potențial turistic din teritoriu;
 • 3 echipe de filmare – care au bătut județul în lung și lat pentru a crea cele mai frumoase cadre cu autenticul din spațiul rural;
 • 40 (Zeci) de trasee cicloturistice în mediul rural acoperit de cele 9 GAL-uri;
 • 230 de biciclete – montain bike (și electrice) puse la dispoziție de către GAL-urile partenere cu titlu gratuit pentru a testa aceste trasee;
 • 9 filme de prezentare a tradițiilor și locurilor pitorești din mediul rural și bineințeles un ecran mare gonflabil și ecran de proiecție în aer liber – ca să le putem viziona și mândri că facem parte din comunitate;
 • 1 scenă mobilă – pe care pot evolua artiștii locali din teritoriul celor 9 GAL-uri partenere;
 • 46 de ATV-uri;
 • 1 GHID DIGITAL INTERACTIV prin intermediul codurilor QR;
 • SUNT DOAR CÂTEVA ELEMENTE CHEIE CARE SE REUNESC ÎN ÎNTR-UN SINGUR CUVÂNT ”QR4ALL”!

 Partenerii din cadrul proiectului:

 • Asociația GAL „Colinele Iașilor” – GAL coordonator,
 • Asociația GAL Stejarii Argintii,
 • Asociația GAL Valea Prutului,
 • Asociația GAL Regiunea Rediu – Prăjeni,
 • Asociaţia GAL Ștefan cel  Mare,
 • Asociația GAL „Dealurile Bohotinului”,
 • Asociația GAL „Microregiunea Belcești-Focuri”,
 • Asociația GAL Siret-Moldova,
 • Asociaţia GAL „Codrii Pașcanilor”.

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul de cooperare QR4ALL are ca obiectiv general stimularea turismului prin identificarea și valorificarea obiectivelor locale din teritoriile GAL-urilor partenere, utilizând metode inovative și interactive. Scopul proiectului este de a crește vizibilitatea zonelor acoperite de grupurile de acțiune locală prin intermediul utilizării noilor tehnologii, contribuind la creșterea imaginii și identității turistice specifice fiecărei zone.  Astfel, dezvoltarea  gradului de cunoaștere a zonelor turistice de către populație poate duce la majorarea numărului de turiști care pot alege ca destinație de vacanța una din zonele ocupate de teritoriile GAL-urilor partenere.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Consolidarea capacității echipei de proiect și stimularea implicării comunității în identificarea și valorificarea resurselor turistice
 2. Realizarea unei aplicații software interactive cu elemente QR care va centraliza informații privind obiectivele turistice identificate, harta interactiva, trasee turistice
 3. Realizarea unui ghid turistic inovativ in format digital cu elemente QR, adaptat persoanelor cu deficiențe de vedere și auz și publicarea pe site-ul proiectului
 4. Promovarea potențialului turistic al zonei prin organizarea de tururi demonstrative si festivaluri locale

Rezultate realizate:

 • Două ateliere de instruire;
 • Concurs foto derulat în mediul rural în teritoriul celor 9 GAL-uri, prin intermediul căruia fiecare comunitate local a fost încurajată să-și promoveze locul din care provin;
 • Un inventar comun al resurselor turistice din mediul rural (up-databil);
 • 40 de Trasee turistice in harta interactiva GPS;
 • Un film colaj de prezentare a teritoriului comun a celor 9 GAL-uri;
 • Un ghid digital interactiv prin intermediul codurilor QR;
 • Website comun de promovare a proiectului si de promovare turistica a teritoriului;
 • 12 Festivaluri de promovare in mediul rural;
 • Investiții la nivel de parteneriat, care sunt utilizate în mod gratuit pentru promovarea mediului rural:
  • Biciclete mountain bike – 199 buc.
  • Biciclete mountain bike electrice – 21 buc
  • Suport biciclete – 5 buc
  • ATV-uri – 46 buc
  • Aparatura proiectare video în aer liber– 1 buc
  • Scena mobilă – 1 buc
  • Cort evenimente – 5 buc
  • Aparat foto – 3 buc

Valoarea totală a proiectului este de 1.034.563 euro

 • Valoarea componentei de servicii este de 451.206 euro;
 • Valoarea componentei de investiții este de 583.357 euro;

Perioada implementării proiectului: aprilie 2021 – septembrie 2023

Sursa de finanțare: Programul LEADER, Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014 -2020.

Măsura: 19.3B „Implementarea activitatilor de cooperare ale GAL-urilor selectate”

Scopul acestei măsuri de finanțare constă în încurajarea și sprijinul Grupurilor de Acțiune Locală să efectueze acțiuni comune cu alte structuri DLRC  în vederea  îmbunătățiri potențialului zonelor LEADER. Acest program este un instrument important pentru actorii din mediul rural, fiind un mecanism eficient pentru a ajuta zonele rurale să se dezvolte și să găsească împreună soluții la problemele comune.

Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural.  În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, dezvoltarea locală LEADER este plasată sub responsabilitatea comunității și beneficiază de sprijinul FEADR.

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Sezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare rurală.

 Informații suplimentare:  https://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html

Lista cu proiecte de cooperare derulate prin Programul LEADER

https://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020/pregatirea-si-implementarea-activitatilor-de-cooperare-ale-gal-urilor.html

 

Important!

 • Programul LEADER (titulatura provine din franceză “Liaison entre actions de développement de l’économie rurale”, anume “Legături între acțiunile de dezvoltare a economiei rurale”) este o inițiativă a Uniunii Europene de sprijinire a proiectelor de dezvoltare rurală inițiate la nivel local, în vederea revitalizării zonelor rurale și creării de locuri de muncă.
 • GAL-urile sunt parteneriate public-private, organizații non-guvernamentale, non-profit, unde deciziile sunt luate de 50% +1 de către partenerii privați.
 • Proiectul a fost preluat ca model de bune practici de alte GAL-uri din țară (GAL Ținutul Viei și Vinului din Vrancea și GAL Țara Zarandului din Hunedoara), însă la o scară mai mică de acoperire a teritoriului LEADER (proiecte de cooperare între 2 GAL-uri).
 • Secvențe din filmele realizate au ajuns la Festivalul de film documentar de Cannes.
 • Proiectul QR4ALL a câștigat premiul Ochiul magic oferit de Gala Premiilor Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România în anul 2023.

Vă mulțumim pentru interesul acordat dezvoltării rurale și proiectelor de tip LEADER!

Echipa de implementare a proiectului QR4ALL

To top