Valea Prutului

Datini și obiceiuri

Datini și obiceiuri

Decembrie Comuna Andrieșeni

Datini și obiceiuri de iarnă (Alaiul „Căiuții din Fântânele”, Damele/Damile – teatru popular cu măști)

O tradiție care încă se păstrează în Andrieșeni este cea a salcâmului. Străbătut de râul Jijia, satul Andrieșeni este împodobit cu foarte mulți salcâmi. Fiecare sătean își alege din timp un salcâm, pe care îl îngrijește toată viața, iar la moarte, crucea de la mormânt este făcută din acest salcâm.

To top