Dealurile Bohotinului

Comunitatea evreiască din Răducăneni

Comunitatea evreiască din Răducăneni

Comuna Răducăneni

În decurs de 20 de ani de la întemeierea satului, comunitatea evreiască ajunsese majoritară și a crescut apoi până la peste 1000 de locuitori în 1899, când reprezenta peste 30% din populație. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial mai erau doar 200 de evrei, iar astăzi nu mai există niciunul. Până la al Doilea Război Mondial, în Răducăneni existau 5 sinagogi, o școală, o baie rituală (mikvah) și un cimitir. În plus, casele negustorilor și meșteșugarilor evrei se aflau în special la strada principală. Aceștia erau comercianți, croitori, cizmari, fierari, dulgheri.

To top