Dealurile Bohotinului

GAL Dealurile Bohotinului

Informații Generale

Dealurile Bohotinului

Teritoriul GAL Dealurile Bohotinului este localizat în partea de sud-est a județului Iași, având încomponență 5 unități administrativ-teritoriale ce cumulează 16 sate:

 1. Comuna COZMEȘTI: Cozmești, Podolenii de Jos, Podolenii de Sus
 2. Comuna GORBAN: Gorban, Gura Bohotin, Podu Hagiului, Scoposeni,Zberoaia
 3. Comuna GROZEȘTI: Grozești, Colțu Cornii, Sălăgeni
 4. Comuna MOȘNA: Moșna
 5. Comuna RĂDUCĂNENI: Răducăneni, Bohotin, Isaiia, Roșu

TOP ATRACȚII

 • TOP 3 naturale
 1. Aria naturală protejată tip SCI Râul Prut (Gorban, Grozești)
 2. Pădurea Cetății fortificate dacice de la Moșna
 3. Vulcanul Noroios de pe valea Moșnișoarei (Cozmești)
 • TOP 3 biserici
 1. Biserica Sf. Voievozi, Moșna
 2. Biserica Catolică Sf. Apostoli Petru și Paul, Răducăneni
 3. Biserica Duminica Tuturor Sfinților – Bâzga, Răducăneni
 • TOP 3 alte clădiri sau elemente antropice
 1. Conacul Roset – Catargiu, Răducăneni
 2. Patrimoniul evreiesc din Răducăneni
 3. Muzeul satului Moșna
 • TOP 3 resurse turistice imateriale (obiceiuri, tradiții) sau produse locale
 1. Busuioaca de Bohotin
 2. Fanfara de la Cozmești
 3. Zilele Cetății Moșna
 • TOP 3 resurse umane
 1. Cătălin Hădăr (Răducăneni) – sculptor
 2. Marcu Hriscu (Gorban) – povestitor
 3. Valentin Rusu (Grozești) – fierar
 4. Ioan Broască (Cozmești) – pensionar, scrie monografia comunei
 5. Marian Borș (Moșna) – meșter sculptor în lemn (troițe)

Rute Culturale – propuneri
Majoritatea zonelor rurale nu pot constitui o destinație în sine. Șansa lor constituie poziția pe anumite trasee. Dacă în mod tradițional satele s-au dezvoltat social și economic mai mult atunci când erau amplasate de-a lungul unor trasee de comunicații (drumuri, căi ferate, căi de navigație), dezvoltarea turistică poate veni prin amplasarea de-a lungul unor rute frecventate de turiști sau pe traseul unor noi rute turistice.

European Cultural Routes – demers al Consiliului Europei

Programul Rute culturale a fost lansat de Consiliul Europei în 1987 cu Declarația de la Santiago de Compostela. Traseele culturale ale Consiliului Europei sunt o invitație la călătorie și la descoperirea patrimoniului bogat și divers al Europei, aducând oameni și locuri împreună în rețele de istorie și patrimoniu comun. Peste 30 de trasee culturale ale Consiliului Europei oferă o multitudine de activități de agrement și educaționale pentru toți cetățenii din întreaga Europă și nu numai și sunt resurse cheie pentru un turism responsabil și o dezvoltare durabilă. Acestea acoperă o serie de teme diferite, de la arhitectură și peisaj la influențe religioase, de la gastronomie și moștenire intangibilă la figurile majore ale artei, muzicii și literaturii europene.

Rute culturale ale Consiliului Europei la care vă puteți afilia:
Obiective care pot fi incluse în ”Ruta moștenirii evreiești” – The European Routes of Jewish Heritage
– Comuna Răducăneni – moștenirea evreiască: vechi sinagogi, cimitir evreiesc, foste case evreiești, fostă școală evreiască

Obiective care pot fi incluse în ruta internațională ”El Camino de Santiago”
– Comuna Răducăneni – Biserica Catolică Sfinții Apostoli Petru și Paul, sat Răducăneni

Rute Culturale Turistice în România

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului este membru al Acordului Parţial Extins, conform Legii nr. 59/2013, privind Rutele Culturale Certificate de Consiliul Europei.
Având în vedere experiența dobândită și luând în considerare importanța dezvoltării produselor turistice pentru satisfacerea nevoilor, cerințelor, așteptărilor turiștilor și creșterea competitivității sectorului, Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene în Domeniul Turismului din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a creat un sistem voluntar de „recunoaștere” a Rutelor Cultural Turistice, dezvoltate de organizațiile din domeniul turismului/culturii sau de autoritățile publice locale pentru dezvoltarea și promovarea turismului cultural. Rutele se împart în rute dezvoltate pe plan: local, regional, național sau transnațional.

Rute culturale LOCALE sau REGIONALE pe care le puteți crea
Obiective care pot fi incluse într-o posibilă rută ”Frontul din august 1944”.
– Comuna Gorban – monumentele eroilor

Obiective care pot fi incluse într-o posibilă rută ”Curți domnești și boierești moldovenești”.
– Comuna Gorban – conac boieresc
– Comuna Răducăneni – Conacul Roset – Catargiu, Răducăneni

Rute cultural turistice naționale și transnaționale din Romania la care vă puteți afilia:
Obiective care pot fi incluse pe Ruta ”Meșteri populari și meșteșuguri tradiționale din România”
– Comuna Cozmești: Artenie Minel – fierar, Ioan (Nelu) Cozma-face căruțe
– Comuna Gorban: Mistreanu Paul – Fierar, Stanciu Serioja, Bucur Cătălin – sculptori în piatră
– Comuna Grozești: Covăsneanu Constantin – produse apicole, Rusu Valentin -fierar
– Comuna Moșna: Muzeul Satului,
o Bălteanu Vlad – apicultor
o Marian Borş – meșter sculptor în lemn (troițe)
o Uhrenciuc Valentina și Filaret – Încondeierea ouălor
o Ciubotaru Constantin – Fierar și potcovar
o Vieriu Maria – Coaserea iilor
o Diaconu Maria – Torsul lânii
o Postu Margareta, Borș Ioana, Gârlea Aristița, Andronache Aglaia, Ciubotaru Gillica, Scopos Sabina, Apetroaiei Vîrvara – meșter popular – țesut
– Comuna Răducăneni: Stâna Ciobănică, Cătălin Hădăr – sculptor, Gabriela Teleman – coase ii, Cristian Munteanu – olărit

Obiective care pot fi incluse pe ”Ruta Bisericilor de Lemn din România”.
– Comuna Răducăneni – Biserica Sfântul Dumitru, sat Răducăneni

Obiective care pot fi incluse pe ”Ruta patrimoniului multietnic din România”.
– Comuna Răducăneni – moștenirea evreiască: vechi sinagogi, cimitir evreiesc, foste case evreiești, fostă școală evreiască

Obiective care pot fi incluse pe Ruta “Moștenirea Regatului Dacilor în România”
– Comuna Moșna: Fortificația Antică de la Moșna, punct Cetățuia

Obiective care pot fi incluse pe Ruta ”Cultura Cucuteni – parte din identitatea națională”
– Comuna Răducăneni
o Situl arheologic de la Isaiia – Balta Popii – Zeițele de la Isaiia
o Pietrele de tip Menhir de la Bâzga
Obiective care pot fi incluse pe Ruta “Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova“
– Comuna Gorban – Stejarul lui Ștefan cel Mare

Arii naturale protejate în cadrul GAL Dealurile Bohotinului

Grupul de acțiune locală “Dealurile Bohotinului” este poziționat în partea de S-E a județului Iași, cuprinzând 5 comune și 16 localități. Din punct de vedere geografic, GAL-ul este considerat a fi omogen, fiind situat în Podișul Central Moldovenesc. Este caracterizat de platouri monoclinale, cueste și interfluvii. Climatul este unul specific întregului areal – temperat continental iar hidrografic este poziționat în bazinul râurilor Prut și Jijia și al afluenților de dreapta (Bohotin, Cozia, Moșna)

Pe teritoriul GAL-ului se întâlnesc o serie de arii naturale protejate dar și câteva curiozități ale naturii, după cum urmează:

Rezervații SCI situri Natura 2000:

 1. Râul Prut (Grozești, Gorban)

Aria naturală protejată de tip SCI (sit de importanță comunitară)  Râul Prut are o suprafață de 11861 de ha protejate, acesta întinzându-se pe teritoriul județelor Iași, Vaslui și Galați. Această arie protejată a fost înființată în anul 2007, fiind parte integrantă a rețelei natura 2000 cu codul ROSCI0213. Aria protejată este amplasată în cadrul albiei minore și a albiei majore a râului Prut. Prezența a numeroase habitate prezente în sit a permis dezvoltarea unei bogate diversității. Remarcabil pentru acest areal este ihtiofauna, aceasta fiind considerată foarte bogată.

În cadrul GAL-ului Dealurile Bohotinului, această arie protejată se suprapune peste teritoriul administrativ al comunelor Grozești și Gorban.

Totuși, râul Jijia, care curge paralel cu râul Prut oferă această posibilitate, de a fi parcurs cu barca sau caiacul, activitate din ce în ce mai atractivă pentru iubitorii de sporturi nautice.

De menționat că prezența redusă a activității umane în cadrul arealului duce la dezvoltarea habitatelor și a biodiversității, lucru ce aduce plus valoare întregului teritoriu.

Pe teritoriul GAL-ului Dealurile Bohotinului se regăsesc și rezervații naturale:

Aria naturală Bohotin-Pietrosu din comuna Răducăneni, poziționată în partea de est a satului Bohotin, în apropierea drumului european E583 reprezintă o arie protejată de 0.9 ha înființată în anul 2000. Este o zonă de interes paleontologic, unde, în straturile de rocă sedimentară (argile și nisipuri) au fost descoperite depozite fosilifere (constituite din moluște si altele) din perioada Sarmațianului.

Aria naturală Pârâul Pietrei-Bazga din comuna Răducăneni reprezintă o rezervație geologică-paleontologică de interes științific, având o suprafață de 0.5 ha. În cadrul ariei se găsesc depozite de faună fosiliferă din fosta Mare Sarmatică.

În afară de aceste areale naturale, se mai găsește un fenomen geografic interesant – respectiv prezența unor vulcani noroioși. Aceștia au apărut pe afluentul Moșnișoara, fiind similar cu cei din Subcarpații Buzăului. Compoziția materialelor purtate la suprafață este alcătuit din argile și nisipuri, fragmente de calcare, gresii și gipsuri. Vulcanul este în continuare activ, conform precizărilor localnicilor, fiind vizibil mai ales primăvara, în perioada cu precipitații mai bogate.

To top