Siret Moldova

Acumulările de la Belcești – SPA

Acumulările de la Belcești – SPA

Belcești

Situl Acumulările Belcești, având codul ROSPA0109 a fost introdus în rețeaua Natura 2000 în anul 2011. Acesta are o suprafață de 2099 de ha, suprapunându-se pe teritoriul comunelor Cotnari și Ceplenița din GAL Siret-Moldova. Pe teritoriul sitului sunt incluse lacuri de acumulare, pășuni și terenuri arabile, precum și pâlcuri de pădure și tufărișuri (aflate în apropierea zonelor umede). Teritoriul are o diversitate a condițiilor pedo-climatice și hidrografice remarcabilă, motiv pentru care s-a instalat o vegetație variată, cu elemente floristice bogate și de origini diferite, motivul fiind poziționarea în zona de contact a provinciei biogeografice central-europene cu provincia ponto-sarmatică.

Teritoriul sitului reprezintă o importantă zonă pentru speciile de păsări acvatice și semiacvatice, mai ales în perioada de migrație întrucât acesta reprezintă locul de hrănire și de odihnă. Conform formularului de încadrare în rețeaua Natura 2000, se găsesc peste 36 de specii de păsări, dintre care menționăm lopătarul (Platalea lucordia) ca fiind declarat un monument al naturii. O altă specie valoroasă ce se găsește pe teritoriul acestui sit este gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), specia declarată vulnerabilă cu mai puțin de 50.000 exemplare în toată lumea.

Alte specii ce pot fi întâlnire în sit sunt sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio), prigoria (Merops apiaster), ciocîntorsul (Recurvirostra avosetta), vânturelul de seară (Falco vespertinus), acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), pupăza (Upupa epops) sau corcodelul mare (Podiceps cristatus). Datorită dezvoltării unui ecosistem variat și cu o componentă biogeografică excepțională, teritoriul este reprezentativ și pentru faună. Menționăm popândăul – specie cheie ce reglează buna funcționare a ecosistemului.

Teritoriul descris se pretează foarte bine pentru câteva tipuri de turism, dintre care menționăm:
a. Turism științific și educațional
b. Birdwatching și photohunting – prezența speciilor de păsări cu o valoare de biodiversitate remarcabilă face ca iubitorii de păsări să fie prezenți pe teritoriul acestui sit
c. Ciclism și cicloturism – îmbinarea pasiunii pentru ciclism cu peisajele idilice și prezența zonelor de biodiversitate remarcabilă fac ca teritoriul să se preteze foarte bine pentru aceste tipuri de activități.

Existența planurilor de management dar și implicarea societății civile în conștientizarea valorilor de biodiversitate sunt o recunoaștere importantă safe ha sitului de la Belcești. Totuși, de o serie de lucruri trebuie să țină cont comunitatea pentru a păstra acest statut și remarcabila sa biodiversitate. În primul rând să nu depoziteze gunoaie, să nu vâneze speciile protejate și să nu exploateze agricol terenurile aflate în zona de protecție. Mai mult – incendierea stufului, tăierea sălciilor pentru foc sau alungarea păsărilor în perioada de cuibărit sunt lucruri de care toți trebuie să avem grijă pentru a conserva acest bun și pentru generațiile viitoare.

To top