Colinele Iasilor

Biserica de lemn „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”

Biserica de lemn „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”

Sat Borosești Vezi pe hartă

Înainte de anul 1809 aici, în satul Boroşeşti din vechiul ţinut al Vasluiului a existat un schit denumit Schitul Boroșeşti. În anul 1812, pe moşia lui Rateş Iepureanu aflată în vârful unui deal din nordul satului, a fost construită o biserică de lemn pentru schit.

Biserica de lemn a ars după 1860, iar în 1868 boierul Manolache Costache Epureanu (1820-1880) a construit o nouă biserică din lemn, pe temelia celei vechi. Lucrările de construcţie s-au desfăşurat sub îngrijirea preotului Vasile Moise şi a unui enoriaş cu numele de Grigoraş ș2ț. În biserică a fost amplasată o catapeteasmă, adusă de la un fost schit din poiana pădurii Epitropiei Sf. Spiridon, unde fusese o biserică. Aceasta a fost tăiată pe margini cu ferăstrăul pentru a încăpea în noua biserică, bucăţi din catapeteasmă fiind montate în pridvor.

În perioada 1930-1937, s-au efectuat lucrări de reparaţii la biserica de lemn. În 1968 a fost înlocuit acoperişul iniţial de şiţă cu unul din tabla, au fost căptuşiţi pereţii de lemn ai clopotniţei cu tablă şi s-a tencuit biserica pe exterior. Pereţii au fost văruiţi în culoarea albă. În perioada 1995-2000, s-au efectuat o serie de reparaţii curente, fiind revopsit interiorul, iar pereţii exteriori au fost retencuiţi și văruiţi în culoarea kaki.

Biserica nu este pictată în interior, pereţii săi fiind recent zugrăviţi în culorile galben, albastru şi roşu. Catapeteasma datează din secolul al XIX-lea, pictura sa fiind refăcută. Ea provine de la Schitul din Pădurea Boroşeşti (care aparţinea de Epitropia Sf. Spiridon) , iar icoana „Crucea răstignirii” datează din secolul al XVIII-lea.

În curtea bisericii se află trei cruci executate în secolul al XIX-lea de pietrari locali, două dintre ele fiind decorate cu modelul folcloric „soarele și luna”, întâlnit şi la alte pietre de mormânt din curtea mai multor biserici aflate în sudul judeţului Iaşi.

Biserica de lemn din Boroşeşti este construită din bârne masive de brad și grinzi orizontale din lemn, cioplite din material brut şi îmbinate direct prin cioplire în rame formate din stâlpi şi grinzi. Interiorul a fost placat cu un strat de scânduri subţiri, iar tavanul este din scânduri groase din lemn de brad. În secolul al XX-lea, pereţii de lemn au fost tencuiţi şi văruiţi (iniţial cu alb, iar apoi cu kaki) . Lăcaşul de cult este aşezat pe o temelie din piatră.

Construcţia are formă dreptunghiulară, cu altar semicircular. De clădirea bisericii este adosată pe latura de sud o clopotniţă, pe sub care se află pridvorul de acces. În interior, ea este compartimentată în 4 încăperi: pridvor, pronaos, naos şi altar. În partea sudică a pronaosului se află o galerie sprijinită pe stâlpi de lemn şi înălţată la 2 m de pardoseală. Din această galerie se pătrunde în clopotniţă, printr-o uşiţă situată desupra uşii de acces în naos ș3ț. Bolta naosului are o formă cilindrică şi este realizată din lemn de stejar.

Acoperişul bisericii era iniţial din şiţă, acesta fiind înlocuit în 1966 cu unul de tablă. Uşa actuală a bisericii este din tablă vopsită în culoarea albă.

Biserica de lemn cu hramul Nasterea Sf. Ioan Botezatorul (Sanziene) din Borosesti a fost construita în anul 1812 și reconstruita pe vechea temelie în 1868 în satul Borosesti din comuna Scanteia (aflata în judetul Iasi, la o distanta de circa 30 km sud de municipiul Iasi). Ea se afla localizata în cimitirul din centrul satului.

Biserica de lemn din Borosesti a fost inclusa pe Lista monumentelor istorice din judetul Iasi din anul 2004.

Acoperisul bisericii era initial din sita, acesta fiind inlocuit în 1966 cu unul de tabla. Usa actuala a bisericii este din tabla vopsita în culoarea alba.

 

 

To top