Colinele Iasilor

Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”

Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”

Sat Păun

Biserica a fost zidită în anul 1812 de ctitorii Spiridon Papadopol şi soția sa Ruxandra, împreună cu fiica lor Anastasia și ginerele Anastasie Căminas. Osemintele ctitorilor sunt îngropate în naos, iar portretele sunt păstrate în pronaos.

În octombrie 1888, biserica a fost restaurată cu ajutorul și milostenia credincioșilor din țară, cu binecuvântarea I.P.S. Mitropolit al Moldovei şi Sucevei Iosif Naniescu, prin stăruinţa Sf. Sale Ioan Dimitriu, preot la acest Sf. locaş.

Biserica este construită din piatră acoperită cu atolă neagră în forma unui plan basilical, cu altar arcuit. Deasupra pronaosului există o turelă ce serveşte și de clopotniţă în care sunt adăpostite trei clopote. Interiorul bisericii este acoperit de o boltă semicilindrică. Pictura de pe bolta altarului şi naosului au fost executate de pictori anonimi în anul 1944. Pictura icoanelor din catapeteasmă este din veacul al XIX-lea. Catapeteasma este executată din lemn de brad cu ornamente florale, iar uşile împărăteşti din elemente de sculptură.

În curtea bisericii a existat o casă parohială ce a servit ca şcoală primară din anul 1917 până în 1923. Lucrări de restaurare s-au efectuat în anul 1888 prin strădaniile preotului Ioan Dimitriu Bobulescu, când au fost aduse unele modificări, precum: pereţii exteriori au fost ridicaţi mult mai sus, geamurile au fost mărite, iar pridvorul în formă de baldachin a fost zidit tot atunci, mărindu-se capacitatea interioară a bisericii.

Coordonate GPS: 47.103404097055005, 27.665076241970656

To top