Siret Moldova

Biserica Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Biserica Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Sat Stroești Vezi pe hartă

Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril a fost construită în timpul domniei lui Ștefan cel Mare de către un căpitan pe nume Stroie. Biserica a trecut prin diferite procese de reailitare, ultima fiind între anii 1998-2000. Ulterior, între 2000-2001 s-a realizat catapeteasma, după a început procesul de pictat interiorul bisercii până în 2007.

Biserica are aspect de cetate, cu ziduri de piatră de aproape doi metri înălțime. Biserica este alcătuită din trei încăperi canonice: alter, naos, pronaos. Un element original din timpul lui Ștefan Cel Mare este ușa de intrare a bisericii.

Se află în Lista Monumentelor istorice având codul IS-II-a-A-04251.

 

To top