Siret Moldova

Biserica Sf. Cuv. Parascheva

Biserica Sf. Cuv. Parascheva

Comuna Cotnari Vezi pe hartă

Biserica având hramul „Sf. Cuv. Parascheva” este ctitorie a lui Ștefan cel Mare de la 1493. Inscripția s-a pierdut, însă voevodul este pomenit ca ctitor. Biserica poartă aceeași arhitectură particulară, proprie bisericilor zidite de Ștefan. Aceasta a fost refăcută în secolul al XVII-lea și renovată în anii 1831-1832, 1869, 1890. Aceasta este construită în plan dreptunghiular. La interior, a fost pictată de o echipă condusă de către prof. univ. Nicolae Sava.

Biserica domnească ‘’Sf. Cuv. Parascheva’’ a fost cercetată în mai multe perioade: în 1888, de istoricul Grigore Tocilescu; în 1926 de istoricul de artă Gh. Balș, iar în 1933 de istoricul arheolog Virgil Drăghiceanu. În anul 1835, Nicolae Iorga a descoperit în curtea bisericii două pietre funerare vechi: erau ale pârcălabilor de Cotnari, Gheorghe din vremea lui Ștefan cel Mare și Iacob (1592) din vremea lui Aron Tiranul. Edificiul face parte dintre cele peste 32 de biserici, ctitorii ale lui Ștefan cel Mare. Biserica este declarată monument istoric de interes național (grupa A), având codul LMI IS-II-m-A-04135.01.

 

To top