Rediu Prăjeni

Biserica Sf. Spiridon – Movileni

Biserica Sf. Spiridon – Movileni

Comuna Movileni Vezi pe hartă

Prima biserică din satul Movileni a fost ridică din zid între anii 1804-1805 de către Florea Baş – Ceauş, de neam grec. De-a lungul timpului ea a suferit unele deteriorări, aşa ca în 1909 a fost restaurată, însă în timpul Primului Război Mondial biserica a ars aproape în întregime. Biserica ‘’Sf. Spiridon’’ din satul Movileni s-a ridicat între anii 1920-1927 tot în acelaşi loc. Piatra şi cărămida necesară au fost cumpărate de la demolarea unor hanuri vechi din satul Mălăeşti. Biserica este construită cu pereţii din piatră până la geam, iar partea de sus din cărămidă. Este acoperită cu tablă, iar în partea de apus are un turn care serveşte şi de clopotniţă.

Biserica este în formă de navă, cu altarul şi pridvorul în retragere, pereţii exteriori sunt tencuiţi şi fără ornamente iar ferestrele sunt mărginite în exterior cu brâie cu rosturi drepte făcute din mortar. Intrarea în biserică se face prin pridvorul închis de sub clopotniţă, având uşi în partea de miazăzi. Naosul şi pronaosul formează o singură navă cu plafonul boltit în calotă semicilindrică. Altarul are o absidă aproape semicirculară intrată în peretele de răsărit. Fiind distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial, biserica a fost refăcută între anii 1945-1948, când s-a sfinţit şi a fost redată din nou cultului. Actuala pictură din biserică a fost realizată între anii 2002-2006 iar catapeteasma, iconostasele şi stranele au fost făcute între 2009-2010 fiind sculptate în lemn de stejar

To top