Rediu Prăjeni

Biserica Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

Biserica Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

Comuna Șipote Vezi pe hartă

Biserica „Sf. Ioan cel Nou” (monument istoric cod IS-II-m-B-04258.01) și parte din Ansamblul curții boierești a lui Luca Arbore este zidită în anul 1507, în satul Şipote-Iaşi, de către hatmanul Luca ARBORE. Acesta a închinat a doua sa biserică (după cea din satul Arbore, jud. Suceava, înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO) sfântului care patrona cetatea al cărei pârcălab era el însuși  (Suceava). Este singura biserică zidită în întregime în timpul domniei lui Bogdan al III-lea.

Construcția este din piatră brută, la temelie este înconjurată cu un brâu înalt de 0.90 m. Forma iniţială probabilă a acoperişului, trebuie să fi fost cu coama în două ape, cel dinspre altar mai coborât. Materialul acoperisului a fost din şindrilă (se găsesc câteva în pod). Cele trei globuri, cu crucile respective, împodobeau clădirea şi o deosebeau de celelalte construcţii. Meşterii zidari sunt cei care au zidit şi biserica din Văleni (Roman).

Această formă a fost păstrată o bună perioadă de timp. Pictorul care a pictat catapeteasma în anul 1854 (catapeteasma nouă), a pictat biserica pe icoana uşilor de la altar, din sud cu trei turle, în exactă asemănare cu silueta iniţială a zidurilor. Mai târziu, din cauza degradării, acoperişul este transformat pentru a înlătura inconvenientele acoperişurilor anterioare. În anul 1892, biserica primeşte schimbări la zidărie, şi se construieşte un turn cu două etaje, în cel de sus se instalează clopotele, la parter se face o intrare nouă,prin sud – se astupă intrarea veche; iar în peretele vechi din vest al bisericii, se deschide o boltă largă şi face comunicare cu interiorul bisericii. Aceeaşi schimbare o suferă şi peretele dintre naos şi pronaos. Astfel parterul turnului devine pridvor.

Pictura iniţială interioară la catapeteasmă şi zid nu se cunosc. Biserica, se spune, a fost arsă şi prădată. Se păstrează Icoana Sf.Mucenițe Paraschevi din zestrea inițială. Pictorul ce a lucrat în 1541 la Șipote pentru facerea/refacerea picturii interioare, dar și exterioare, se pare că a fost cel care a lucrat inițial la biserica din Arbore, Dragoș Coman, care a pictat și icoana Sf. M. Mc. Paraschevi. Următoarea pictură datează din 1826/ 4 mai, dată care corespunde noului hram „Sf.Voievozi “, a unei biserici peste ale cărei temelii Luca Arbore a zidit biserica „Sf.Ioan cel Nou“. În 1933, pictura interioară a fost repictată de pictorii Raicu și Hudici.[1]

[1] Marius-Andi DAŞCHIEVICI – Luca Arbore şi ctitoriile sale din satul Șipote, județul Iași, Cronica Veche, Anul VII, nr. 9 (80), septembrie 2017

To top