Siret Moldova

Biserica Sfântul Nicolae

Biserica Sfântul Nicolae

Sat Hodora Vezi pe hartă

Biserica „Sfântul Nicolae“ din parohia Hodora – Cotnari a fost ridicată între anii 1906-1912, prin grija preotului Ioan Dăscălescu. Construită din piatră şi cărămidă cu pereţii înalţi de 7 metri, are formă de cruce cu trei turle, una mare în mijloc şi două turle mai mici pe pridvor. Ultima reparaţie radicală a fost în 1956. Catapeteasma este lucrată şi pictată între 1912-1913, fiind reparată în două rânduri, între 1924-1936. Între 2002-2006 s-au efectuat reparaţii exterioare şi s-a înfrumseţat cu praf de marmură. Pictura bisericii a fost executată de către pictorul bisericesc Alexandru Mateiaş, între anii 1997-2002.

 

To top