Stejarii Argintii

Comuna Horlești

Comuna Horlești

Comuna Horlești

Are în componență trei sate: Horlești, Bogdănești, Scoposeni.

Obiective de interes local:

  • biserică din Bogdănești, cu hramul „Sfântul Ioan”
  • biserica catolică “Trupul şi Sângele Domnului”

Este o comuna înființată după desprinderea celor trei localități din comuna Voinesti. Anterior, satele au facut parte din comuna Cucuteni, plasa Stavnicul.

Întemeierea satului Horlești s-ar situa prin anul 1653, însă primii locuitori ai aşezării par a fi câţiva refugiaţi poloni şi germani din Transilvania, unde situaţia religioasă era tulbure. Acest lucru s-a petrecut înainte de 1600, iar ocupaţiile lor de bază au fost exploatarea forestieră şi agricultura. Mai târziu, în partea nordică s-au construit câteva case şi o cârciumă aparţinând unor nemţi. Aceştia, în anul 1600 donează Episcopiei romano-catolice de Iaşi o suprafaţă de teren.

În cimitirul actual se află o piatră, adusă din cimitirul vechi şi care are câteva inscripţii în Limba Germană, în alfabet gotic. Anul înscris pe ea este 1782.

La 19 noiembrie 1871, ca răspuns la manifestare dorinţei credincioşilor din Horleşti de a construi o biserică, episcopul diecezan Iosif Camilli arată că acest lucru este necesar, biserica veche, din lemn este în pericol de a se dărâma singură peste credincioşi în timpul oficiului religios. La 6 aprilie 1872 Simhe Isacu din cătunul Horleşti declară în faţa autorităţilor locale că este angajat de pr. Vincenzo Valenza pentru a face 80.000 cărămizi până la 1 iulie. Construcţia bisericii a fost încheiată în 1873, iar ca patron a fost ales Sfântul Iosif

După 1913 în fundaţia de piatră a bisericii au apărut fisuri din ce în ce mai pronunţate. Ele au scos la iveală infiltrări masive de apă. Reparaţiile au fost multiple, complicate şi costisitoare: rezultatul a fost minim şi de scurtă durată. În 1965 edificiul bisericii a fost reparat. Bisericii i-au fost ataşate două aripi laterale iar în faţă un turn din cărămidă cu conturi de beton armat, pe fundaţie de piatră. O parte însemnată din piatra necesară a fost adusă din temelia vechii biserici dinainte de 1871. În 1967 lucrările de renovare s-au încheiat. Turnul are o înălţime de 22 m, iar corpul bisericii are o lungime de 23 m şi o lăţime de 18 m.

Principalul eveniment îl constituie Hramul bisericii romano-catolice, în luna mai, când este sarbatorită și ziua comunei.

Bogdănești este un sat foarte vechi, atestat documentar cu document original slav pe pergament, păstrat la Arhivele Naționale București (DRII. A. vol. III, nr. 80, pag. 156-157, Peceți, nr. 375) în anul 1490. Prima biserică din Bogdănești, cu hramul „Sfântul Ioan”, exista în anul 1822 (conform Administrația Casa Bisericii, Anuar 1909, București, 1909, p. 342) și este reprezentată, pe locul actual, în planul moșiei ridicat în jurul anului 1806. Biserica a fost refăcuta în 1881, când a primit și hramul „Sf. Maria” („Adormirea Maicii Domnului”, 15 august), aceasta a fost reparată și în anul 1938.

Actuala biserică a fost împodobită cu pictură tehnică fresco, anii 2002-2004, și sfințirea bisericii s-a finalizat în anul 2005.

Biserica este un obiectiv inclus în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monument de interes local, clasificat ca monument de arhitectură.

În satul Scopoșeni se află biserica cu hramul “Sfânta Treime”.
Satul Scoposeni a fost filie a parohiei Cucuteni, până în luna iulie a anului 2002. Biserică în sat nu a existat, credincioşii fiind nevoiţi să meargă 4 km pe jos până în satul vecin, Cucuteni.

În anul 1993 încep lucrările de construcție a bisericii. În luna mai a anului 1998, lucrările de construcţie a bisericii sunt finalizate.

Comuna Horlesti are un specific agricol. Aici găsim numeroși producători de legume, fructe, brânzeturi, flori, cereale.

To top