Stejarii Argintii

Comuna Lețcani

Comuna Lețcani

comuna Lețcani

Situată de-a lungul Drumului European E 85, comuna are patru sate componente: Lețcani, Bogonos, Cogeasca și Cucuteni.

Obiective de interes local:

  • Biserica Rotundă, Lețcani
  • Biserica „Schimbarea la Față” din Cucuteni
  • Lacul de acumulare – Cucuteni
  • Sit Natura 2000 – Sărăturile de la Valea Ilenei
  • Gara din cărămidă rosie
  • Cimitirul eroilor – linie de front

In documentele istorice atestarea satului centru de comuna coboară până în secolele XIV – XV. Un obiectiv de interes istoric este biserica Rotonda de Letcani. Este un monument construit in anul 1790.

În comuna Letcani se mai afla monumentele de arhitectura de interes național: biserica „Sfintii Arhangheli”, datând din 1622, biserica „Sfintii Împarati” (1802) din satul Letcani; Biserica „Schimbarea la Fata” (1777) din satul Cucuteni; biserica „Sfântul Spiridon” (secolul al XVIII-lea) din satul Cogeasca; si biserica „Nasterea Sfântului Ioan” (1848) din Cogeasca.

Alte șase obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local.

Unul dintre ele este un sit arheologic, aflat în vatra satului Lețcani, la 100 m de biserică, și care cuprinde așezări din neolitic (cultura Starčevo-Criș), neoliticul târziu (cultura ceramicii liniare), eneolitic (cultura Cucuteni, trei așezări corespunzătoare fazelor A, AB, respectiv B), Epoca Bronzului Târziu (cultura Noua), perioada Halstatt, secolele al III-lea–al IV-lea e.n. (epoca daco-romană) și secolul al XVIII-lea.

Celelalte cinci obiective sunt monumente de arhitectură: gara Lețcani (sfârșitul secolului al XIX-lea); biserica „Sfintul Spiridon (1802) din satul Lețcani, mai tarziu rebotezata in biserica Sf Dumitru; Biserica „Schimbarea la Față” (1777) din satul Cucuteni; biserica „Sfântul Spiridon” (secolul al XVIII-lea) din satul Cogeasca; și biserica „Nașterea Sfântului Ioan” (1848) din Cogeasca.

To top