Ștefan cel Mare

Fânațurile de la Glodeni

Fânațurile de la Glodeni

Glodeni

 

Acest sit, arie naturală protejată este situat în județul Vaslui, pe teritoriul administrativ al orașului Negrești. Având codul ROSCI0080, a fost declarat sit Natura 2000 de tip SCI în anul 2007. Acest areal are o suprafață de aproximativ 75 de hectare, aflându-se în imediata vecinătate a satelor Glodeni, Crăciunești.

Situl de importanță comunitară adăpostește un habitat natural de stepă ponto-sarmatice și este important la nivel european datorită prezenței a 4 specii floristice, respectiv sânziana de stepă moldavă, târtanul, capul șarpelui și stânjenelul de stepă. Relieful, unul foarte variat, cu microdepresiuni datorat proceselor de alunecare de teren, reprezintă un areal de interes științific deosebit, fiind prima dată declarat sit protejat în anul 1973, tocmai datorită acestor asocieri de plante specifice silvostepei din Moldova centrală.

To top