Codrii Pașcanilor

Monumente ale naturii

Monumente ale naturii

Comuna Stolniceni-Prăjescu

Un Tei/ teiță (Tilia Cordata), în vârstă de 215 ani, în sat Cozmești (com. Stolniceni – Prăjeni)

*apare în lista arborilor monument al naturii din județul Iași declarați prin HCJ Nr. 174/2011

To top