Ștefan cel Mare

Pădurea Bârnova – Repedea

Pădurea Bârnova – Repedea

Dobrovăț

 

Pădurea Bârnova-Repedea reprezintă o arie protejată din sud-estul județul Iași, situată pe suprafața administrativă a 10 UAT-uri, dintre care, Dobrovăț și Tăcuta se află în GAL Ștefan cel Mare. Situl, având codul ROSCI0135, are o suprafață de 12216 ha și a fost înscris în rețeaua Natura 2000 în 2007.

Situl reprezintă o arie naturală formată predilect din păduri de foioase, pășuni, pajiști, terenuri arabile, toate aflate în bioregiunea continentală a Podișului Central Moldovenesc – pe arealul hidrografic al râului Bârlad. Datorită cadrului biotic excepțional, arealul adăpostește o gamă diversificată de elemente de floră și faună sălbatică.  Se remarcă în primul rând habitatele naturale de păduri de fag și păduri dacice de carpen și stejar, habitate ce asigură condițiile  de viață pentru specii de păsări, mamifere, insecte și elemente floristice rare.

În interiorul și proximitatea sitului se regăsesc o serie de obiective turistice de interes istoric, cultural sau religios, dintre care menționăm: Mănăstirea Ștefaniană din Dobrovăț, biserica de lemn din Dobrovăț, Ruinele bisericii Cujbă sau conacul Sturdza din Tăcuta.

Acest context al patrimoniului natural și cultural foarte bogat, aflat în proximitatea celei de-a doua cele mai mari aglomerații din România a dus la o intensificare a activităților turistice în acest areal. Organizarea, amenajarea și investiții în crearea de experiențe turistice reprezintă un pas important pe care autoritățile locale, organizațiile civice sau investitorii privați le-au realizat și le vor realiza în continuare pentru creșterea interesului asupra întregului areal. O serie de evenimente (festivaluri, concursuri de alergare, mtb) s-au organizat în proximitatea acestui areal/sit făcând  ca potențialul turistic al zonei să fie exploatat într-o manieră sustenabilă.

To top