Stejarii Argintii

Pădurea Frumușica

Pădurea Frumușica

Comuna Mădârjac

Arie protejată de interes national, cu o suprafață de 97,30 hectare,se află în partea sudică a județului Iași, în Podișul Moldovei, pe teritoriul estic al satului Mădârjac, în partea dreaptă a drumului județean (DJ248A), Țibana – Voinești.

Reprezintă o zonă deluroasă acoperită cu pădure (șleau de luncă) seculară de stejar (Quercus robur) și gorun (Quercus petraea), în amestec cu specii arboricole de carpen (Carpinus betulus) tei (Tilia), frasin (Fraxinus), salcie (Salix) sau alun (Corylus avellana).

În arealul rezervației vegetează specia floristică (protejată prin lege) din familia orhideelor, cu-noscută sub denumirea populară de papucul doamnei (Cypripedium calceolus).

To top