Stejarii Argintii

Rezervaţia naturală Valea Ilenii

Rezervaţia naturală Valea Ilenii

Comuna Dumești

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național   Secțiunea a III a   zone protejate) și reprezintă o suprafață de pajiște sărăturată continentală cu mai multe tipuri de habitate (mlaștini sărăturate panonice, pajiști panonice și ponto sarmatice, asociații vegetale specifice zonelor umede, precum și asociații de ierburi înalte higrofile).

În suprafața rezervației sunt întâlnite mai multe specii floristice higrofileși halofile rare, printre care: hrean sălbatic (Lepidium crassifolium), garofă (Dianthus guttatus), mătriță (Zannichellia palustris), rogoz (Carex secalina) sau pătlăgină (Plantago schwarzembergiana).

To top