Colinele Iasilor

Rezervația paleontologică Dealul Repedea

Rezervația paleontologică Dealul Repedea

Sat Pietrăria Vezi pe hartă

Rezervația Paleontologică Repedea este amplasată pe dealul Repedea, unde există un afloriment și cariere de piatră, care scot la lumină roci calcaroase și gresii calcaroase fosilifere, care aparțin Sarmațianului (aproximativ 10 milioane ani). Fosilele și calcarele existente atestă că pe acest teritoriu a fost fundul Mării Sarmatice. Dintre fosile, cele mai importante sunt cele de Mactra Podolica.

Dealul Repedea prezintă importanță și sub aspectul vegetației, faunei, morfologiei reliefului și a peisajului, datorită poziției sale, la limita Podișului Central Moldovenesc cu Câmpia Moldovei și a contactului dintre silvostepa și pădure.

Rezervaţia Geologică și Paleontologică Repedea se întinde în prezent pe o suprafață de 47,47 hectare. Urmele retragerii Mării Sarmatice – scheletele de scoici cimentate care au devenit parte integrantă a dealului şi fosilele de animale sunt mai vizibile în zonele din Pietrărie, unde pereții sunt formați din straturi de sedimente.

Dealul Repedea a fost declarat monument al naturii şi a devenit prima rezervație paleontologică din țară în anul 1955. Iar printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean Iaşi din 1994 rezervaţia a fost declarată ca fiind de importanţă avifaunistică întrucât aici se găsesc 117 de specii de păsari din totalul de 383 de specii semnalate în fauna României.

Locul fosilifer Dealul Repedea este o arie protejata de interes național situata în județului Iași, pe teritoriul administrativ al comunei Bârnova.

 

 

To top