Colinele Iasilor

Rezervație floristica Poiana cu Schit

Rezervație floristica Poiana cu Schit

Sat Poiana cu Cetate Vezi pe hartă

Poiana cu Schit este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic) situată în județul Iași, pe teritoriul administrativ al comunei Grajduri. Aria naturală se află în Podișul Moldovei, în partea sudică a județului Iași, pe malurile pârâului Cocoarei (afluent al râului Rebricea) în pădurea Boroșești, în teritoriul vestic al satului Poiana cu Cetate. Dumbăţ (Teucrium chamaedrys).

Rezervația naturală cu o suprafață de 9,50 hectare a fost declarată arie protejată naturală prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate) și reprezintă o zonă de protecție pentru mai multe specii floristice de silvostepă, printre care dumbăț (Teucrium chamaedrys), pieptănăriță (Cynosorus cristatus), sulițică (Dorycnium herbaceum), iarba-câmpului (Agrostis stolinifera) sau păiuș din speciile Festuca stricta, Festuca ruoicola, și Festuca valesiaca. Aici au fost descoperite ruinele unui schit, datând de la 1392 şi aparţinând cneazului Duma Negru, fost mare vornic al Ţării de Jos, în vremea voievodului Alexandru cel Bun, care a și dat numele poienii.

Rezervaţia naturală Poiana cu Schit reprezintă cea mai mare şi mai expresivă poiană din masivul păduros Bârnova – Repedea, prin flora ei bogată și variată, fitocenozele interesante, dar şi prin peisajul pitoresc. În Poiana cu schit se află un monument istoric foarte vechi, de sfârşit de sec.XIV, o expoziţie în aer liber cu treizeci de sculpturi imense din piatră, drept omagiu al vremurilor trecute și apuse şi o rezervaţie floricolă cu specii rare de plante. Flora rezervației  este una bogată și variată, cuprinzând circa 200 de specii de plante superioare.

În Poiana cu schit se poate ajunge cu trenul până la staţia CFR Bârnova sau Grajduri, iar apoi prin deplasarea pe traseele turistice marcate cu bulină albastră.

Cu maşina se poate veni pe drumul judetean DJ248 Iaşi – Vaslui și cotiţi spre Gara Bârnova între localităţile Curături şi Bordea. După ce treceţi de linia ferată, lăsaţi în stânga drumul care coboară la gară şi continuaţi urcarea până la Biserica Sanatoriul Bârnova, o ocoliţi prin stânga şi continuaţi drumul până la fosta cabană Bârnova. De aici se poate continua prin pădure urmând marcajul sau pe drum, până la intrarea în satul Poiana cu Cetate de unde se merge numai prin pădure.

 

To top