Siret Moldova

Rezervații naturale – Pădurea Cătălina

Rezervații naturale – Pădurea Cătălina

Cotnari

Pădurea Cătălina reprezintă o arie protejată încă din anul 2000, fiind încadrată în categoria IV-a IUCN – Rezervație naturală de tip forestier). Aceasta se află la zona de contact dintre Podișul Sucevei și Câmpia Moldovei și are o suprafață de 7.6 ha.  Aria protejată, aflată pe teritoriul administrativ al comunei Cotnari are o dublă semnificație. În punctul cel mai înalt al arealului, se regăsește și Cetatea Dacică de la Cotnari. De asemenea, motivul prezenței sitului este dat de prezența unor factori climatici speciali ce creează premisele pentru dezvoltarea unui climat similar cu cel  specific zonei submediteraneene. Acest lucru a dus la apariția unor specii arboricole de fag și gorun cu vârste între 150 și 200 de ani dar și prezența unor specii exotice cum ar fi fag de Crimeea (Fagus Taurica).
Aflat în imediata vecinătate a satului Cotnari, dar și a Cetății dacice de la Cotnari întreg teritoriul este învăluit în legende și mister. Totuși, lipsa de cunoaștere sau de apreciere a patrimoniului (atât cel natural cât și cel arheologic) poate duce la pierderea acestor elemente importante care au potențialul de a atrage turiști

To top