Siret Moldova

Școala Latină a lui Despot Vodă

Școala Latină a lui Despot Vodă

Comuna Cotnari

Piatra de temelie a colegiului de la Cotnari a fost pusă în vara sau în toamna anului 1562. Clădirea colegiului a fost ridicată în apropierea marii bisericii catolice din Cotnari, însă temeliile acestei școli nu au fost încă descoperite. Despot vodă s-a străduit să adune profesori de printoate colţurile Europei, dar în special din Wittenberg, Germania. Unul dintre profesorii colegiului a fost Johannes Sommer Pirnensis, care a și scris despre viața lui Despot vodă. Colegiul a fost destinat populaţiei reformate din Moldova, din rândurile căreia au fost recrutaţi elevii, urmând ca aici să fie „locul de pregătire al viitorului cler protestant”. Reformaţii erau saşi şi unguri, trăitori în oraşele din Moldova, care aleseseră noua credinţă, la fel ca germanii şi ungurii din Transilvania. Printre învăţăcei nu s-au aflat şi copii din mediul ortodox, pentru că ortodocşii au privit cu suspiciune şi cu duşmănie înnoirile pe care le adusese Despot vodă în Moldova. Limba de predare era latina, iar Despot vodă s-a îngrijit și de organizarea unei biblioteci. Colegiul și biblioteca au fost distruse în toamna anului 1563, când a fost și ucis Despot vodă. Boierimea și clerul din Moldova au privit propaganda protestantă cu ostilitate. Colegiul a fost văzut ca o primejdie pentru ”religia patriei”.[1]

[1] Colegiul de la Cotnari – o primă încercare de organizare a învăţământului public în Moldova, Petronel Zahariuc, Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, t. LIII, 2016, p. 9−19

 

To top