Dealurile Bohotinului

Situl arheologic de la Răducăneni – La Cireadă

Situl arheologic de la Răducăneni – La Cireadă

Comuna Răducăneni

Cod RAN: 98694.01

Cod LMI: IS-I-s-B-03644 (cu componentele IS-I-s-B-03644.01, IS-I-s-B-03644.02, IS-I-s-B-03644.03, IS-I-s-B-03644.04, IS-I-s-B-03644.05)

Amplasament: la 200 m VSV de sat

Datare: Epoca daco-romană (sec IV), La Tene (sec. III – II î.Hr, cultura geto-dacică), Epoca bronzului târziu, Eneolitic (cultura Cucuteni)

To top