Siret Moldova

Situl arheologic de la Todireşti- La Şanţuri

Situl arheologic de la Todireşti- La Şanţuri

Comuna Todirești

Cod RAN: 99548.01

Cod LMI: IS-I-s-B-03669 (cu componentele: IS-I-m-B-03669.01-02)

Amplasament: între 5 – 7 km NV de sat, cu extindere spre sat Slobozia, com. Sireţel

Datare: Eneolitic – Fortificaţie (Cucuteni / A) , La Tène – Fortificaţie (geto-dacică)

To top