Belcești - Focuri

Trasei – Comuna Sirețel

Trasei – Comuna Sirețel

Lungime traseu: 25 km Primăria Sirețel

Lungime totală: 25 km

Diferenţă de nivel: 310 m

Altitudine maximă: 528 m

Relief: Deluros (cu pante de până la 7%)

Drum: DC (parţialasfalt, macadam), drum de exploatare agricolă și forestier

Grad de dificultate: Mediu;

Tip bicicletă recomandat: Mountain–bike/ Trekking;

Profilul biciclistului: Amator antrenat/ Familii cu copii/ Copii +10 ani

Durată de timp parcurs: 3 ½-4 h;

Sumar:este un traseu deosebit de frumos dedicat inclusiv familiilor cu copii de peste 10 ani care pornește din fața primăriei Sirețelși care are ca scop promovarea obiectivelor de patrimoniu naturalși antropic de pe raza comunei Sirețel, în special a satelor Sirețel, Satu Nou, Humosu și Berezlogi.

Cadrul natural este unulcu potențial naturalcare include și o frumoasă pădure de foioase șialtitudinile cele mai mari din județul Iași (aprox. 600 m). Plecând din fața primăriei urmăm drumulasfaltat care ne conduce printre case tradiționaledar și numeroase troițespreSatu Nou, respectivHumosu. Ciclotraseul urcă o pantă constantă până la kilometrul 11 după care se revine pe o coamăpreponderent prin pădure/ la marginea pădurii până în satul Berezlogi. Din această coamă avem maimulte puncte perspective asupra păduriidin zonăspre laculPârcovaci. Merită menționat și faptulcă reprezintăunul dintre puținele locuri din județul iași unde putem admira microcentralele eolien

To top