Belcești - Focuri

Traseu – Belcești – Focuri

Traseu – Belcești – Focuri

Lungime traseu: 221 km Belcești - Focuri

Lungime totală: 221 km

Diferenţă de nivel: 2660 m

Altitudine maximă: 500 m

Relief: Deluros (cu pante de până la 12%)

Drum: DJ și DC (parţial asfalt, macadam), drumuri de exploatare agricolă și drumuri forestiere

Grad de dificultate: Dificil;

Tip bicicletă recomandat: Mountain–bike/ Trekking;

Profilul biciclistului: Amator antrenat/ Cicloturiști;

Durată de timp parcurs:2-3zile;

Sumar: ciclotraseul dedicat întregului teritoriu al GAL Microregiunea Belcești–Focuri leagătoate cele 8 ciclotraseee numerate mai sus dedicate fiecărui UAT în parte.

Acesta conectează UAT-urile și evidențiază principalele obiective de patrimoniu natural (lacuri și heleștee, păduri, diferite forme de relief) și antropic (sate autentice, case tradiționale, biserici de diverse etnii, baraje antropice, mici muzee ale satului), comunități tradiționale izolate, inclusiv tezaur uman viu. Promovează mici producători locali (stâne tradiționale, ferme piscicole, sere de legume, livezi cu fructe, ferme de capre ș.a.) și are rolul de a întregi experiența cicloturistului pe parcursul călătoriei.

Menționăm faptul că acest ciclotraseu cu o lungime totală de 221 km și 2660 m diferență de nivel este dedicat cicloturiștilor antrenați, iar timpul de parcurgere variază între 2-3 zile, în funcție denivelul de antrenament al fiecărei persoane. Capacități de cazare nu prea există (cu excepția Mănăstirii Sângeap–Basaraba, Sticlăria sau Hârlău–în imediata vecinătate a GAL-ului), însă amplasarea cortului este permisă de-a lungul întregului traseu.

To top