Belcești - Focuri

Traseu – Comuna Bălțați

Traseu – Comuna Bălțați

Lungime traseu: 26 km Primăria Bălțați

Lungime totală: 26km

Diferenţă de nivel:300 m

Altitudine maximă:162m

Relief: Deluros (cu pante de până la8%)

Drum: DC (parţial asfalt, macadam), drumuri de exploatare agricolă

Grad de dificultate: Mediu;

Tip bicicletă recomandat: Mountain–bike/ Trekking;

Profilul biciclistului: Amator antrenat/ Familii cu copii/Copii +10ani

Durată de timp parcurs:2½-3ore;

Sumar: ciclotraseu lîși propune să evidențieze patrimoniul natural și antropic a trei sate componente de pe raza comunei Bălțați: Bălțați, Valea Oilor și Podișu.

Plecarea se face de la ferma de capre Pui de Drag, aflată în imediata vecinătate a bazei sportive Bălțați. Urmăm traseul până lacele două biserici ortodoxe din Bălțați, apoi părăsind satul pe partea nordică ne îndreptăm spre satulValea Oilor. Încă de la intrarea în sat ne dăm seama că în acest sat încă stânele și turmele de oi îșifac simțită prezența la tot pasul, localitatea fiind cu o veche tradiție în acest sens. Urmăm coborâreape drumul asfaltat până la acumularea din Valea Oilor, unde putem observa cârduri de rațe și gâște,dar și numeroase păsări sălbatice (lebede, rațe sălbatice, egrete).

Tot aici se află și sediul uneiexploatații piscicole. Apoi ne continuăm drumul pe un traseu de pământ și înierbat până la frumoasaacumulare de la Podișu, unde putem observa cirezi de vaci și turmede oi, după care pe marginealacului ajungem în satul Podișu cu multe elemente de arhitectură tradițională bine conservată.Deaici, ne continuăm traseul sprestâna tradiționalăde lângă Podișu. După o mică degustare cu produselactate de calitate (caș, urdă, telemea), continuăm traseuldelurosspre satul Războieniși apoi facemstânga pe un drum de exploatare agricolă până în Valea Oilor, până la biserica satului, după care neîntoarcem în satul Bălțați până la sediul primăriei, apoi la punctul final al ciclotraseului, ferma Puide Drag

To top