Belcești - Focuri

Traseu – Comuna Erbiceni

Traseu – Comuna Erbiceni

Lungime traseu: 25 km Primăria Erbiceni

Lungime totală: 25km

Diferenţă de nivel: 260

Altitudine maximă: 147m

Relief: Deluros (cu pante de până la8%)

Drum: DJ, DC (parţialasfalt, macadam), drumuri de exploatare agricolă

Grad de dificultate: Ușor-Mediu;

Tip bicicletă recomandat: Mountain–bike/ Trekking;

Profilul biciclistului: Amator antrenat/ Familii cu copii/ Copii +10 ani

Durată de timp parcurs: 3-3 ½ ore;

Sumar: ciclotraseul de pe raza comunei Erbiceni își propune să unească cele 5 sate componente:Erbiceni, Spinoasa, Bârlești, Totoești și Sprânceana.

Punctul de start al traseului îl constituiePrimăria Erbiceni.După o scurtă alimentare la magazinul alimentar (punct de hidratare), traseul  ne direcționează spre Baza Sportivă străbătând o mică pădurice sătești și câteva ulițe.Trecem pe lângămoara satului, apoi, șerpuind pe ulițe și admirând câteva case tradiționale și biserica satului,drumulne îndreaptă spre satul Spinoasa.

La intrarea în sat, tranzităm zona pe lângă doi producători locali(sere de legume și livadă de pomi fructiferi), după care ne îndreptăm spre biserica ortodoxădinSpinoasa și clădirea fostei Stațiuni de CercetareSpinoasa (dezafectată). Ne întoarcem până la primaintersecție și facem dreapta spre hala Spinoasa, unde se află ruinele unei frumoase clădiri. Apoi,urmăm traseul spreruinele celui mai mare șantier militar demarat de Armata Română în județul Iași(uriașdepozit subteran) în apropierea pădurii Chicerea, după care urmăm traseul spre satulSprânceana, o mică comunitate catolicăcu câteva case tradiționale bine conservate și o biserica dedată mai recentă. După o mică pauza de hidratare la magazinul din sat, ne îndreptăm spre halaErbiceni, pentru a ne continua incursiunea spre satul Bârlești.

După o pantă abruptă ajungem însatul Totoești, unde atingem și altitudinea maximă a ciclotraseului (144 m), unde putem admiracâteva gospodării țărănești cu arhitectură tipică acesteizone,apoi coborâm spre Lacul Totoești, nuînainte de a face un mic popas și la Biserica Ortodoxă sătească. Lacul, de dimensiuni apreciabile,este concesionat unei exploatații piscicole, unde pot fi observate mai multe specii de păsări, dar șicireada devaci sătească. Totodată, în satul Totoești putem poposi și la producătorul/ procesatorullocal Ferma lui Andrei, unde pot fi degustate câteva specialități din carne afumate. Ciclotraseulcontinuă cu tranzitarea sudică a satului și revenirea la punctul de plecare al ciclotraseului (PrimăriaErbiceni)

To top