Codrii Pașcanilor

Traseu – Comuna Miroslovești

Traseu – Comuna Miroslovești

Lungime traseu: 14 km Biserica ortodoxă Sf. Treime din Miroslovești

Lungime totală:14km

Diferenţă de nivel:240m

Altitudine maximă:439m

Relief: Deluros (cu pante de până la8%)

Drum:DJ,DC (parţial asfalt, macadam), drumuri de exploatare agricolă

Grad de dificultate: Mediu;

Tip bicicletă recomandat:eMTB;

Profilul biciclistului: Amator / Familii cucopii/ Copii +10ani

;Durată de timp parcurs:2½-3ore;

Sumar: ciclotraseulîși propune să evidențiezepatrimoniulnatural și antropic adouăsatecomponente de pe raza comunei Miroslovești: Miroslovești și Soci.

Plecarea se face de la Biserica ortodoxă Sf. Treime din Miroslovești.După o mică alimentare de la magazinul sătesc, urmămtraseulpe drumul principal până la sediul primăriei delectându-ne și cu arhitectura specific locală acaselor, apoi facem dreapta pentru a urca spre culmea cea mai înaltă din zonă. Drumul de exploatareagricolă ne oferă și o frumoasă perspectivă asupra satului Miroslovești, dar și asupra LunciiMoldovei.

Ajunși și culme, după o mică pauză de hidratare, facem stânga pe drumul forestier de lamarginea Pădurii Ungurilor. După ce se termină pădurea, virăm stânga și coborâm cu grijă sprepâlcul de pădure de deasupra satului Soci și, printre culturi agricole, ne intersectăm cu drumulasfaltat. Satul Soci este unul dintre cele mai bine conservate sate din zona Codrilor Pașcanilor, cuo diversitate de case tradiționale și arhitectură specific locală, cu stâne tradiționale de oi și oameniospitalieri.

Mai facem un mic popas la biserica satului cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril,după care, pe drumul asfaltat ne întoarcem spre satul Miroslovești, nu înainte de a mai face o micăoprire și la Monumentul Eroilor și Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena, precum și la singuraunitate turistică rurală Casa Bunicii,o gospodărie rustică binerestaurată și conservată de proprietariiacesteia

To top