Codrii Pașcanilor

Traseu – Comuna Moțca

Traseu – Comuna Moțca

Lungime traseu: 7 km Primaria Moțca

Lungime totală:7km

Diferenţă de nivel:70 m

Altitudine maximă:341m

Relief: Deluros (cu pante de până la8%)

Drum: DC (parţial asfalt, macadam),DN,drum de exploatare agricolă șipotecă

Grad de dificultate:Ușor;

Tip bicicletă recomandat: Mountain–bike/ Trekking;

Profilul biciclistului: Amator/Familii cu copii/ Copii +10 ani

Durată de timp parcurs:1½-2h;

Sumar:este unciclotraseuscurtdedicat inclusiv familiilorși copiilorde peste 10 ani care porneștedinparcareaprimărieiMoțcași care are ca scopturul satului Moțca șipromovarea obiectivelor depatrimoniu antropic.Traseul este cel mai facil din punct de vedere al efortului depus măsurând doar7 kmși o diferență de nivel de 70 m, iar cea mai mare parte este parcurs pe drumuri comunaleasfaltate.Principalele obiective de interes o constituie vizitareamuzeuluisatului,biserica satului pestil vechi, ulițele vechi presărate cu case tradiționale cu arhitectură specific locală(inclusivcasespecifice comunității rrome din Moțca).Întrucât ciclotraseul va intersecta de mai multe ori DN28Acare este foarte tranzitat laorele de vârf, pentru siguranța grupurilor de copii este obligatorie șiparticiparea unui adult sau a ghidului local.

To top