Codrii Pașcanilor

Traseu – Comuna Moțca

Traseu – Comuna Moțca

Lungime traseu: 14 km Primăria Moțca

Lungime totală:14km

Diferenţăde nivel:270m

Altitudine maximă:450m

Relief: Deluros (cu pante de 14%)

Drum: DN, DC (parţial asfalt, macadam), drumuri de exploatareagricolă, drum forestier

Grad de dificultate: Mediu;

Tip bicicletă recomandat: Mountain–bikeelectric(eMTB);

Profilul biciclistului: Amatori/ Familii cu copii/ Copii +12ani

Durată de timp parcurs:3-3½ore;

Sumar: ciclotraseul propus este unul specific promovării satului moldovenesc care începe dininima comunei,sediul GAL-ului Codrii Pașcanilor.După alimentare de la magazinul alimentar dinimediata vecinătate a sediului,urcăm 200m pe DN28A după care virăm dreapta pe o stradă secundară a satului pentru a admira câteva case tradiționale specifice zonei, după care urmează opantă abruptă care ne duce spre imașul satului și pădurea Codrii Pașcanilor. Înainte de intrarea înpădure, poate fi admirată panorama asupra satului Moțca și a Bisericii Ortodoxe Sfântul Niculae.

Apoi, ciclotraseul străbate pădurea seculară până intersectează iarăși DN28A. În stânga se aflăCimitirul Sovietic, iar peste drum, în spatele pădurii se aflăMănăstirea Sf. Teodora. Ajungem peplatoul Pașcani și traseul urmează pe drumul de exploatație agricolă pe la marginea pădurii CodriiPașcanilor. De aici se oferă o frumoasă perspectivă asupra municipiul Pașcani. Traversăm iarășipădurea de foioase și de pin, după care urmăm drumul de exploatație agricolă, printre lanuriledecereale, până la drumul asfaltat care ne coboară direct la Schitul Boureni. După vizitarea schitului,ne ducem în intersecția din centrul satului până la punctul de hidratare (magazinul alimentar), dupăcare ne continuăm drumul spreBiserica Nașterea Maicii Domnuluiprintre case vechi tradiționalebine conservate.

Apoi, urmăm str. Dragoș Vodă până la Biserica Sf. Nicolae de rit vechi, după carestrăbatem lanurile de cereale de la marginea satului Boureni până când ni se desfășoară o panoramădeosebită asupra munților Stânișoarei. Ultima parte a ciclotraseului este parcurs pe un drum înierbatspre centrul satului Moțca, trecând pe lângă o stână tradițională de oi, Primăria Moțca și până lasediul GAL-ului, punctul final al traseului.

To top