Codrii Pașcanilor

Traseu – Comuna Stolniceni – Prăjescu

Traseu – Comuna Stolniceni – Prăjescu

Lungime traseu: 26 km Primăria Stolniceni - Prăjescu

Lungime totală: 26km

Diferenţă de nivel:140 m

Altitudine maximă:324m

Relief: Deluros (cu pante de până la 10%)

Drum:DN,DJ, DC (parţialasfalt, macadam), drumuri de exploatare agricolăși forestieră

Grad de dificultate:Ușor-Mediu;

Tip bicicletă recomandat:eMTB/Mountain–bike/ Trekking;

Profilul biciclistului: Amator antrenat/ Familii cu copii/ Copii +10ani

Durată de timp parcurs: 3½-4ore;

Sumar: ciclotraseul este unulmai facil cu o diferență de nivel mai micădatorităpoziționăriigeografice spre Lunca Siretului. Punctul de plecare îl constituiecentrul satului(Primăria Stolniceni-Prăjescu) și locul de hidratare/alimentare pentru traseu. După, admirarea bustului lui Matei Millo șia punctului de informare turistică al comunei, ne îndreptăm spre Biserica Ortodoxă Sf. MareMucenic Gheorghe, după care urmăm drumurile secundare printre lanurilede cereale spre LuncaSiretului. Parcurgem o bună bucată din traseu prin Lunca Siretului și aproape de malul râului putemadmira diversitatea păsărilor din luncă. Străbatem lunca până ajungem în dreptul podului pietonalde la Cozmești după care facem dreapta sprePalatul Sturdza din Cozmești și Biserica și Cimitirulortodox trecând și pe lângă Biserica Sion și Troița de la Miron. De aici ne îndreptăm spre satulBrătești, unde se află una dintre cele mai numeroase și tradiționale comunități lipovenești dinjudeț.În satul Brătești există numeroase case tradiționale lipovenești încă bine conservate, dar șinumeroasele sere/solarii de legume, principala îndeletnicire a lipovenilor. În centrul satului poposimla Biserica Lipovenească din lemn (de culoare albastră), în contrast cu impunătoarea cupolă aurităa noii biserici aflată în imediata vecinătate. Ne hidratăm la unul din magazinele satului, după carene îndreptăm pe drumul asfaltat spre Biserica ortodoxă din lemn de la intrarea în satul Stolniceni-Prăjescu.De aici,mai sunt 2 km pe drumul asfaltat până în centrul satului (primărie), punctul finalal acestui ciclotraseu.Menționăm că pentru persoanele care merg rar pe bicicletă sau obosesc mairepede, ciclotraseul poate fi și scurtat la km 11, făcând dreaptape drumul principal asfaltat,Cozmești–Stolniceni-Prăjescu, fără a mai merge spre satul Brătești

To top