Codrii Pașcanilor

Traseu – Comuna Tătăruși

Traseu – Comuna Tătăruși

Lungime traseu: 27 km Primăria Tătăruși

Lungime totală: 27km

Diferenţă de nivel:370 m

Altitudine maximă:455m

Relief: Deluros (cu pante de până la12-14%)

Drum: DJ, DC (parţial asfalt, macadam), drumuri de exploatare agricolăși forestieră

Grad de dificultate: Mediu–Dificil;

Tip bicicletă recomandat:eMTB;

Profilulbiciclistului: Amator antrenat/ Familii cu copii/ Copii +12ani

Durată de timp parcurs:4-4½ ore;

Sumar: ciclotraseulde pe raza comuneiTătărușiîși propune să unească satelecomponente:Tătăruși, Iorcani, Uda și Pietrosu.Demn de semnalat este faptul că această comună este extrem debine administrată de autoritățile publice locale.Punctul de start al traseului îl constituieParculTătăruși de lângă Căminul Cultural.Dupăo scurtăalimentare la magazinul alimentar (punct dehidratare)din centrul satului, traseulurmează o mică buclăpentru a vedeasediul Primăriei Tătăruși,Grădinița, After-School și Școala Profesională Tătăruși și Muzeul Pompierilor, investiții reabilitateprin intermediul fondurilor europene. Ne îndreptămspre Biserica ortodoxă Sf. Vasile cel Mare,după care facem încă o buclă pe străzile secundarepentru a urca spre locul denumit de localnici, LaCruce, de unde se poate admira o frumoasă panoramă asupra comunei (la marginea pădurii). Deaici, printre lanurile de cereale, pe drumuri de exploatare agricolă, începem o urcare lină, dar lungăpână la granița cu județul Suceava,după care coborăm și apoi urcăm iarăși spre pădurea Iorcani(Rezervația Naturală Tătăruși). După ce trecem de locul cunoscut La Podul Mare, ne indreptăm spresitul arhelogic Fortificația Palanca, apoi traversăm DC208F și pe lângă locul Nănășeni facemstânga spre centrul satului Iorcani (pe lângă Biserica Sf. Dumitru) și încă un mic popas de hidratarela magazinul satului.Apoi, ne îndreptăm spre lizieră, pe valea unui pârâiaș ne legăm cu satul Udatrecând și pe lângă un frumos iaz (proprietate privată).De aici, drumul asfaltat ne conduce până încentrul satului Tătăruși, punctul final al ciclotraseulu

To top