Codrii Pașcanilor

Traseu – Comuna Tătăruși_Curțile Zmeilor

Traseu – Comuna Tătăruși_Curțile Zmeilor

Lungime traseu: 17 km Parcul Tătăruși

Lungime totală:17km

Diferenţă de nivel:270m

Altitudine maximă:420m

Relief: Deluros (cu pante de până la13%)

Drum:DJ,DC (parţialasfalt, macadam), drumuri de exploatareforestieră

Grad de dificultate: Mediu-Dificil

;Tip bicicletă recomandat:eMTB/Mountain–bike/ Trekking;

Profilul biciclistului: Amator antrenat/ Familii cu copii/ Copii +12 ani

Durată de timp parcurs:3-3½;

Sumar: ciclotraseul din Tătăruși

–Curțile Zmeilorîși propune să evidențieze cicloturiștilor patrimoniul natural și antropicdin zona Tătăruși, cunoscutăși sub denumirea Bucovina Mică. Microzona estede o frumusețe aparte, sate bine conservate și cu arhitectură specifică (inclusiv cuelemente specifice județului Suceava), cu o infrastructură tehnico-edilitară demnă de invidiat chiarși de unitățile administrativ-teritoriale aflateîn zona metropolitană.

Ciclotraseul începe din zona Parcului Tătăruși, aflat în inima comunității și în vecinătatea primăriei. După ce tranzităm centrulsatului și admirăm gospodăriile țărănești, ne îndreptăm spresatul Uda, sat răsfirat de-a lunguldrumului principal, după care virăm stânga pe drumul asfaltat DJ133 care leagă comunele Tătărușiși Cristești. Pe partea stângă se desfășoară o frumoasă vale și marginea pădurii Tătăruși. Drumulurmează o pantă progresivă până la 13% înainte de a intra în pădure, unde drumul asfaltat se terminăși continuă cu macadam.

Trecem de intersecția cu drumul forestier care duce spre MănăstireaBroșteni (jud. Suceava), apoi continuăm aproximativ încă 1 km până la ieșirea din pădurea Tătărușiși vedem primele gospodării de la capătul satului Homița. De aici, virăm stânga pe drumul carecoboară aproximativ 3 km prin aceiași pădure spre Rezervația Naturală Curțile Zmeilor.

Admirămfrumusețile rezervației naturale, după care continuăm drumul spre stânga care ne conduce spre satulPietrosu, un satcu arhitectură specifică Bucovinei Mici. Facem dreapta la intersecția cu DC208F șiapoi stânga spre centrul satului Pietrosu. Ne mai oprim pentru o pauză de hidratare la unul dinmagazinelesătești, după care ne continuămruta pe drumul principal care ne conduce spre centrulsatului Tătăruși până în parcul Tătăruși, punctul final al prezentului ciclotraseu

To top