Codrii Pașcanilor

Traseu – GAL Codrii Pașcanilor

Traseu – GAL Codrii Pașcanilor

Lungime traseu: 92 km

Lungime totală:92km

Diferenţă de nivel:1.770m

Altitudine maximă:451m

Relief: Deluros (cu pante de până la13%)

Drum:DN,DJșiDC (parţial asfalt, macadam), drumuri de exploatare agricolă și drumuriforestiere

Grad de dificultate: Dificil;

Tip bicicletă recomandat:eMTB/Mountain–bike;

Profilulbiciclistului: Amator antrenat/ Cicloturiști;

Durată de timp parcurs:1-2zile(în funcție de nivelul de experiență);

Sumar: ciclotraseul dedicat întregului teritoriu al GAL Codrii Pașcanilor leagă toate cele 9 ciclotrasee enumerate mai sus dedicate fiecărui UAT în parte (Moțca, Tătăruși, Cristești,Miroslovești și Stolniceni-Prăjescu).

Acesta conectează UAT-urile și evidențiază principaleleobiective de patrimoniu natural (păduri și rezervații naturale, râuri, iazurișiheleșteie, diferite formede relief) și antropic (sate autentice, case tradiționale, biserici de diverse etnii,cimitire,stânetradiționale,mici muzee ale satului), comunități tradiționale izolate (Soci, Homița, Boureni).

Promovează mici producători locali (stânetradiționale, sere de legume, ferme de capre ș.a.) și arerolul de a întregi experiența cicloturistului pe parcursul călătoriei. Menționăm faptul că acestciclotraseu cu o lungime totală de92km și1170m diferență de nivel este dedicatdoarcicloturiștilorantrenați, iar timpul de parcurgere variază între1-2 zile, în funcție de nivelul de antrenament.

Capacități de cazareexistă(Cabana de vânătoare de la Moțca, Pensiunea Cristești, Cabana CodriiPașcanilor, Pensiunea Markos sau Casa Bunicii),iar amplasarea cortului estetoleratăde-a lungul întregului ciclotraseu.Printre principalele obiective turistice amintim: Valea Moldovei,Codrii Pașcanilor,Biserica dinlemnde laMitești, casele tradiționale din Verșeni, Soci și Boureni, Biserica din lemnde la Miroslovești,Biserica Lipovenească din lemnde laBrătești, Valea Siretului,Rezervația NaturalăCurțile Zmeilor, case tradiționale moldovenești (Boureni,Homița,Verșeni, Miroslovești),lipovenești (Brătești), rrome (Moțca)

To top